Het Vraagstuk van Universele Vrede - publicatie

Voor het 100-jarig bestaan van Het Vredespaleis is een nieuwe, tweetalige uitgave ontworpen van 'Het Vraagstuk van Universele Vrede' (De Tafel aan Den Haag, door 'Abdu'l-Bahá), voor Bahá'í Uitgeverij Nederland.

Back to Top