Huren met Energie - Projectlogo

Logo voor Platform31 voor een samenwerkingsverband dat de sociale woningvoorraad aan een groener energielabel gaat helpen. In het logo zijn het energielabel, woningen en samenwerking tot één geheel gemaakt. Er is ook de vonk in te zien die moet overslaan.

Back to Top