Politiekeurmerk Veilig Wonen – handboeken en site

Though the Police Label for Safe Housing was designed years ago, there was some room to restyle the website, handbooks, flyers and other stuff, also using ingrediënts from the CCV-identity. Het logo van het Politiekeurmerk gaat al lang mee en moest ongewijzigd en herkenbaar blijven. Het materiaal er omheen werd herzien met ingrediënten van de huisstijl van het CCV: website, handboeken, flyers etcetera

Back to Top