Wie maakt Nederland? - publicatie

Voor het Jaar van de Ruimte 2015 is in opdracht van Platform31 een boekje gemaakt om relevante partijen te informeren, te prikkelen en interesse te wekken.

Back to Top